ספר המינוח הרפואי – Medical Terminology

הספר הוכן בהשראת המורשת של יצחק לוזיה ז"ל, מורי ומלמדי, שהעשיר אותי במידע בעת רכישת מקצוע "המזכירות הרפואית", במכללה למינהל, בבית ברל, בשנת 1988. לוזיה ריכז את הקורס ושימש גם כמרצה בנושא "רישום ומינוח רפואי". תפיסתו המקצועית ויחסו לתפקיד חידדו בי את הצורך לשמר את המורשת הלימודית שהיא המסד באמצעותו רוכשים מקצוע, כלים ותכנים, המפגש התניע את המהלך של יצירת ספרות מקצועית, בו דיאנה ואני עוסקות מזה שנים. בספר פרק לזכרו של לוזיה יצחק ז"ל המציין את פועלו בתחום הרשומה הרפואית והמינוח הרפואי.

בספר מינוח רפואי למזכירות רפואיות סקירה של כללי אתיקה מקצועית של מזכירה רפואית וכללי השימוש במינוח רפואי

מטרת הספר לשמש ספר הדרכה למזכירות הרפואיות, בנושאים הקשורים למינוח הרפואי ולהטיות המילים בהתאם למשמעותן, במהלך הלימודים לרכישת המקצוע ובמהלך העבודה.

בסביבת עבודה קלינית, המזכירה הרפואית חשופה למונחים רפואיים בתחום הקליני בו מועסקת, עליה להכיר את מערכות גוף האדם, אנטומיה, פיזיולוגיה, מחלות ביחס לאיברי הגוף וביחס לפרוצדורות וניתוחים הכרוכות באיברי הגוף. במסגרת עבודה בבתי חולים, במרפאות קהילתיות ופרטיות, במעבדות, במכונים ובבתי מרקחת, ידע מקצועי והבנה תורמים לניהול העבודה ביעילות ולביצוע המטלות ברמה איכותית.

בספר פרקים בנושאי מערכות הגוף, מצבי תחלואה ופתולוגיה, פרוצדורות וניתוחים, ומינוח רפואי. תוכן הפרקים מציגים מושגים ומונחים קליניים לתיאור פרוצדורות וטיפולים באיברי הגוף, מונחים בסיסיים באנטומיה ובפיזיולוגיה, מערכות הגוף, פתולוגיה, רדיולוגיה, בדיקות מעבדה, ופרמקולוגיה. פרק המתאר את מבנה המילים: תחיליות, סופיות, מילות יחס, ומילות תיאור עם דוגמאות להמחשה. לצד מונחים נפוצים בכל תחום, בטבלה, וכן מילון רפואי עברי לועזי המביא מונחים שגורים שלא הופיעו בתוכן הספר. התכנים כתובים בלשון ברורה במטרה לסייע בתהליך רכישת המקצוע והבנת מבנה השפה.

השפה המקצועית היא כלי המחבר בין כל העוסקים בתחום, הפנמת השפה המקצועית ומעורבות משליכים על איסוף הנתונים הקליניים, בקרתם והטמעתם במערכות המידע והדיווח. העיסוק בתחום המקצועי דורש דיוק ושלמות. הטכנולוגיות המפותחות והמשאבים העומדים לרשות העוסקים בתחום, בכל ארגון, מאפשרים ניהול מידע ותכנים, אך ללא תבונת האדם המשתמש בהם, מפעיל אותם, ואוגר בהם מידע אמין ומדויק, לא תהא משמעות להישגים הנ"ל.

השפה הרפואית מבוססת על שפות לטיניות, נגזרת ממילים וממונחים מאנגלית, מאיטלקית ומיוונית. השפה הרפואית משמשת את התחומים הקליניים. אותיות הכתיבה באנגלית.
מינוח רפואי מאפשר וריאציות תיאור בעזרת שורש המילה בתוספת קידומת וסיומת, ויצירת מובנים שונים. הטרמינולוגיה הרפואית מחייבת דיוק וכתיבה ברורה על מנת להעביר את המסר הקליני, שהרי מדובר בדיני נפשות. המינוח הרפואי תכליתי ומתאר מצבים קליניים ופתולוגיים. מילים לטיניות ויווניות השתרשו במינוח הרפואי המודרני והעשירו אותו.
כללים בינלאומיים מחייבים רישום אבחנות קליניות ומונחים פתולוגים בשפה לטינית, באופן מלא, ללא קיצורים, באותיות דפוס ובכתב קריא, בכדי למנוע טעויות ולאפשר המשך טיפול תקין בחולה.
הספר מציג טכניקות להבנת המונחים, שורשיהם והטיותיהם, מנגיש את המונחים המורכבים, ומסייע לעמוד באתגרים בסביבה רפואית.. הטכנולוגיה המשמשת בתחום הרפואה יצרה פורמטים לניהול תיק ממוחשב, ומרבית המטפלים מקלידים לתיק את הממצאים ויוצרים את המידע הקליני. שימוש בטכנולוגיה מחייב בקרה שוטפת בזמן אמת, חשובה תביעת עין ותבונה של האדם, בקרה על הנתונים ותיקונם טרם הטמעתם במאגר המידע. לצד יֶדַע מקצועי והבנת המשמעויות, חשוב לפתח רגישות, כאדם מקצועי, הבנת המינוח הרפואי ואבחנות, יש לה משקל רב בעת הדפסת תכתובת, בזיהוי שורש המושג והבחנה בהטיותיו, פענוח לקוי עלול לגרור שרשת תקלות. המסמכים הרפואיים מתעדים את מהלך הטיפול ומיועדים להמשך טיפול ולהעברת מידע בין המטפלים. אומנם, כיום המידע הרפואי נרשם ונערך במחלקות האשפוז והטיפול, על ידי המטפלים השונים, ללא תיווך המזכירה הרפואית, בשל כך מעורבותה והבנתה חשובה תמיד.

הכרת תהליכי עבודה היא חובה מקצועית, התורמת לביצוע המטלות ביעילות, איסוף נתונים ומידע, בקרה, והטמעת הנתונים במערכות המידע, ואלו משמשים לצרכים מגוונים, לטיפול שוטף, למחקר, לסטטיסטיקה ולצורכי דיווח בהתאם לחוק. דיוק היא תכונה חשובה ובעלת השלכות רפואיות, משפטיות וכלכליות, הנתונים מהווים בסיס לניהול ולהתחשבנות, ומצביעים על אמינות ורמת ארגון גבוהה. המטרות הנ"ל מכוונות את תפקודי המערכת, תחום העיסוק דורש ידע מקצועי, הבנה ומיומנות מקצועית, ואלו נרכשים כבר בשלבי רכישת המקצוע ובמהלך העבודה.