ספר המזכירות הרפואית, חלק שני, במתכונת דיגיטלית

מעודכן במאמרים ובתכנים מקצועיים, מידע כללי על מקורות החוקים ובסיסם החברתי, מבהיר את הנהלים למתן שירותי משרד רפואי, מדגיש את החיסיון הרפואי וחשיבות השמירה על הסודיות הרפואית, בהתבסס על חוקים ואתיקה מקצועית. מדגיש את חשיבות מתן תמיכה לפונים, באדיבות, ואת תפקידם של העובדים במערכות הטיפול הרגישות מול סמכויות חוקיות ואנשי טיפול בקהילה. הבנת רוח החוקים תורמת להגנת הפונים לטיפול והגנה על העובדים ועל מערכת הבריאות. במטרה לתת מענה מדויק לפניות ולמצבים במהלך העבודה, התוכן מגובה במקורות מידע וסימוכין, ומדגיש גם את היבט רווחת העובדים במערכת הבריאות. בספר זה פרק מיוחד על גב' אמה שילון ז"ל אושיה שייסדה ובנתה את עקרונות התפקידים במוסדות האשפוז.

הספרים בכריכה – אזלו!

ספר המזכירות הרפואית, חלק שני, דיגיטלי, עדכני, מתייחס לרווחת העובדים במערכת הבריאות, ולרווחת האדם מקבל השירות! הספר מנתח את מגמת החוקים ומהותם, ממה נבעו, ומהי הפילוסופיה החברתית שהביאה לגיבושם. הפניות לחוקי יסוד, נהלים ואתיקה. המהווים ארגז כלים עדכני המסייע בניהול העבודה השוטפת במערכת הבריאות. מגע עם אנשים חולים וטיפול במידע רפואי שוטף, ובמידע המתהווה במערכות מידע זמינות, לצורכי המטופל ולצורכי המערכת. המגמה אינה לעשות קופה אלא לנהל נכון את המידע החסוי ולהגן על הסוד הרפואי תוך שמירה על צנעת הפרט.

באחריות עובדי המזכירות הרפואיות, בצמתי המפגש עם הפונים, יוצרת קשת פעולות בהם יש מעורבת, באשפוז, קבלה לאשפוז, דחוף או יזום, טיפול בפניות מיון, מרפאות. טיפול שוטף בתיק הרפואי, תוך בקרה על תכולת התיק הרפואי ושלמות המסמכים, שחרור מאשפוז או ממעקב מרפאתי. ניהול תורים ותפעול חדרי ניתוח. מתן תורים להמשך טיפול, איסוף נתונים מדויקים ושלמים למערכת, שימושים ויישומים של הנתונים בתיק הרפואי, מעבר להגדרות התפקידים הפעילות מלווה בתובנות, בהתחשבות מרבית, ובאנושיות נדרשת.

חשיבות המחלקה לניהול רישום ומידע רפואי, ידיעת נהלי העברת מידע רפואי בארגון ובין גורמים מטפלים ואחרים. ניהול רישום רפואי בשעת חירום. הפנמת שיטות רישום ואיסוף מידע מלא ומדויק: סימול מחלות ופעולות והכנסת הנתונים למאגרי המידע, לשימוש בנתונים לצרכים רפואיים, מחקרים, הוראה, תחשיבים כלכליים, סטטיסטיקה ומנהל חולים. ניהול מאגרי מידע קליניים, מקומיים וארציים, כולל ארכיון חיצוני.

טיפול ברשומות רפואיות ממוחשבות, כאשר כל המידע הרפואי נשמר בארכיון דיגיטלי. רכישת מיומנויות לניהול תוכנות דיגיטליות ממוחשבות באיכות טובה ומעלה, למתן שירות למבוטחים ולפונים. יישומים דיגיטליים, שימוש בתוכנות ממוחשבות, דואר אלקטרוני, טלפון חכם, ופקסימיליה, דורשים מגע אנושי אמפטי המתנהל תוך דגש על יישום חוקים המנהלים את העבודה המקצועית, הפנמת חוקי הגנת הפרטיות ושמירה על צנעת הפרט, ידיעת תקנות החוק ועקרונות האתיקה משולבים בעבודת המזכירות הרפואית.

ספרות מקצועית בתחום פרופסיונלי מעלה את יוקרת המקצוע, מנגישה ידע וכלים לפתרון מצבים במהלך העבודה. ספרות מקצועית מעצימה את העוסקים בתחום, מדגישה את חשיבות הידע למנחים ולמרצים, ולתלמידי המכללות. המטרה להרחיב ידע, לכוון לתכנים משמעותיים, להנחות ולבסס ידע מקצועי, זמין ועדכני ובעיקר לשפר את יחסי הגומלין בין נותני השירות למקבלי השירות.

הספרים במתכונת הדיגיטלית זמינים לרוכשים, לעיון ושימוש בכל רגע נתון, קלים לעיון, לדפדוף ולחיפוש על פי מילה או כותרת, מאפשרים עיון ולמידה מעמיקים, ומתן פתרונות ותשובות למצבים בעבודה השוטפת, ברוח החוק וברוח האתיקה!

מפגש האנושי יוצר מצבים בהם מתקבלות תשובות ופתרונות כבר בדלפק הקבלה ומסייעים לפונים להחליט על המשך פנייתם בהתאם. אדם מקצועי המטפל בפניות קהל הלקוחות חשוב שיכיר את סוגי התעודות הרפואיות, בהתאם לדרישה, ומשמעותם החוקית המשפיעה גם על החלטות כלכליות.

צוותי בריאות באשר הם פועלים מתוך שליחות ורצון לתת שירות אמין ומקצועי לטובת החברה בה מתפקדים, תוך הבנת דרישות הפונים והכוונתם לפתרונות ייחודיים למצבם. הספר מציג מצבים המתרחשים במהלך בעבודה, מסייע בהנגשת פתרונות, תוך ידיעת הנהלים והאפשרויות הקיימות, תוך שמירה על הסודיות הרפואית וצנעת הפרט.

mazkirutrefuit_e